MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Vatten & Avlopp, Uppdragsgivare

BEriTek har genomfört uppdrag åt följande företag inom VA-området:

  • Helsingborgs stad, Tekniska förvaltningen

  • Kungälvs Kommun, VA-verket

  • Svedala Kommun

  • Sydvatten AB

  • VA-verket Malmö

  • Växjö Kommun

  • Öckerö Kommun


Referenser
Vatten & Avlopp

Uppdragsgivare
Driftsdatorsystem, Vatten
Driftsdatorsystem, Avlopp
Radiokommunikation
Övrigt