MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Vatten & Avlopp, Driftdatorsystem Avlopp

BEriTek har genomfört följande uppdrag avseende Driftdatorsystem för Avloppsreningsanläggningar inom VA-området:

Helsingborgs stad,
Tekniska förvaltningen

Driftdatorsystem till reningsverket Sundet
-Besiktningar

Kungälvs Kommun,
VA-verket
Driftövervakningssystem för VA-anläggningar
- Upphandlingsassistans
- Utvärdering
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Nytt Driftdatorsystem för VA-anläggningar
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Upphandlingsassistans
- Utvärdering
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Svedala Kommun
Driftdatorsystem för VA-anläggningar
- Förstudie
- Upphandlingsunderlag
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov.

Driftdatorsystem för VA-anläggningar (Uppgradering)
- Upphandlingsunderlag

VA-verket Malmö
Uppgradering av driftdatorsystem för pumpstation Turbinen
- Förstudie
- Upphandlingsspecifikation
- Anbudsinfordran
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov.

Driftdatorsystem för avloppsreningsverket Sjölunda
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov.

Nytt driftdatorsystem till reningsverk, Klagshamn
- Inventering och lösningsförslag
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov.

Växjö Kommun
Driftdatorsystem för avloppsreningsverket Sundet
- Förstudie
- Upphandlingsassistans
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Projektuppföljning
- Leveransprov.

Öckerö Kommun
Driftdatorsystem för VA-anläggningar
- Förstudie
- Upphandlingsassistans
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov.

Driftdatorsystem för VA-anläggningar (Uppgradering)
- Upphandlingsunderlag


Referenser
Vatten & Avlopp

Uppdragsgivare
Driftsdatorsystem, Vatten
Driftsdatorsystem, Avlopp
Radiokommunikation
Övrigt