MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Vatten & Avlopp, Driftdatorsystem Vatten

BEriTek har genomfört följande uppdrag avseende Driftdatorsystem för Renvattenanläggningar inom VA-området:

Kungälvs Kommun, VA-verket
Driftövervakningssystem för VA-anläggningar - Upphandlingsassistans
- Utvärdering
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Nytt Driftdatorsystem för VA-anläggningar
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Upphandlingsassistans
- Utvärdering
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Svedala Kommun
Driftdatorsystem för VA-anläggningar - Förstudie
- Upphandlingsunderlag
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov.

Sydvatten AB
Styr- och övervakningssystem för Vombverket
- Upphandlingsspecifikation
- Anbudsinfordran
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Styr- och övervakningssystem för Ringsjöverket
- Förstudie
- Upphandlingsspecifikation
- Anbudsinfordran
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Uppgradering av Styr- och övervakningssystem för Ringsjöverket
- Genomgång av uppgraderingsbehov
- Utvärdering
- Beställningsunderlag
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

VA-verket Malmö
Driftdatorsystem för renvattenanläggningar, Bulltofta
- Förstudie
- Upphandlingsspecifikation
- Anbudsinfordran
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov.

Uppgradering av Driftdatorsystem för Bulltoftaverket
- Genomgång av uppgraderingsbehov
- Utvärdering
- Beställningsunderlag
- Projektuppföljning
- Leveransprov.

Öckerö Kommun
Driftdatorsystem för VA-anläggningar
- Förstudie
- Upphandlingsassistans
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning och Leveransprov.


Referenser
Vatten & Avlopp

Uppdragsgivare
Driftsdatorsystem, Vatten
Driftsdatorsystem, Avlopp
Radiokommunikation
Övrigt