MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Vatten & Avlopp, Radiokommunikation

BEriTek har genomfört följande uppdrag avseende Radiokommunikation inom VA-området:

Helsingborgs stad,
Tekniska förvaltningen

Anskaffning av radiosystem till VA-anläggningar
- Genomgång av föreslagna radiolösningar
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning.

VA-verket Malmö
Anskaffning av radiosystem till pumpstationer
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering

Referenser
Vatten & Avlopp

Uppdragsgivare
Driftsdatorsystem, Vatten
Driftsdatorsystem, Avlopp
Radiokommunikation
Övrigt