MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Vatten & Avlopp, Övrigt

BEriTek har genomfört följande uppdrag avseende Övrigt inom VA-området:

Sydvatten AB
Styr- och övervakningssystem för Bolmenledningen
- Leveransprov.

Pumpstation Källby
- Specifikationsarbete
- Leveransprov.


Referenser
Vatten & Avlopp

Uppdragsgivare
Driftsdatorsystem, Vatten
Driftsdatorsystem, Avlopp
Radiokommunikation
Övrigt