MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Kollektivtrafik, Trafikdatabaser

BEriTek har genomfört följande uppdrag avseende Trafikdatabaser inom kollektivtrafikområdet:

AB Östgötatrafiken
LÖT-Trafikdatabas- och tidtabellsplaneringssystem
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Annonsering
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning


Referenser
Kollektivtrafik

Uppdragsgivare
Trafikinformation
Realtid, signalprioritering
Trafikdatabaser
Särskild Kollektivtrafik
Övrigt