MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Kollektivtrafik, Övrigt

BEriTek har genomfört följande uppdrag avseende Övrigt inom kollektivtrafikområdet:

AB Östgötatrafiken

Entreprenad Trafikupplysnings- och Kundtjänstfunktion till ÖstgötaTrafiken
- Framtagning och sammanställning av förutsättningar
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Annonsering
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt

Tågvärdsfunktion till ÖstgötaTrafikens pendeltåg
- Framtagning och sammanställning av förutsättningar
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Annonsering
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt

Upphandling av Underhåll av hållplatsutrustning
- Utvärdering av anbud


Referenser
Kollektivtrafik

Uppdragsgivare
Trafikinformation
Realtid, signalprioritering
Trafikdatabaser
Särskild Kollektivtrafik
Övrigt