MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Kollektivtrafik, Realtid & Signalprioritering

BEriTek har genomfört följande uppdrag avseende Realtidssystem och signalprioritering inom kollektivtrafikområdet:

AB Östgötatrafiken
LÖT-Fordonsdatorer/signalprioritering för Linköping
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Annonsering
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning

Realtidsinformation för Linköpings tätortstrafik
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Annonsering
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning

Akershus KollektivTerminaler AS, Norge
Sanntidsinformasjon, försöksprojekt
- Förstudie
- Studie av olika lösningar

Jönköpings Länstrafik AB
Realtidssystem för KomFort-96
- Konkretisering av principlösning
- Upphandlingsunderlag med annonsering och utskick
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning

Lunds Kommun, Tekniska förvaltningen
Signalprioritering för busstrafiken i Lund
- Upphandlingsunderlag
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning

Stor-Oslo Lokaltrafikk as, Norge
Anskaffning av datorbaserat realtidssystem till kollektivtrafiken
- Marknads- och systemundersökning

Skånetrafiken (i Skåne län)
Realtidssystem med fordonspositionering och signalprioritering för stomlinje i Helsingborg
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning


Referenser
Kollektivtrafik

Uppdragsgivare
Trafikinformation
Realtid, signalprioritering
Trafikdatabaser
Särskild Kollektivtrafik
Övrigt