MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Kollektivtrafik, Särskild kollektivtrafik

BEriTek har genomfört följande uppdrag avseende Särskild kollektivtrafik inom kollektivtrafikområdet:

Jönköpings Länstrafik AB
System för hantering av samhällsbetalda resor

- Upphandlingsunderlag
- Annonsering
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov

Beställningscentral för samhällsbetalda resor
- Upphandlingsunderlag
- Annonsering

AB Östgötatrafiken
Planerings- och administreringssystem för samhällsbetalda resor
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Annonsering
- Utvärdering
- Kontrakt
- Leveransprov

Beställningscentral för anropsstyrd trafik
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Mallavtal
- Annonsering
- Utvärdering
- Kontrakt

Skånetrafiken (i Skåne län)
Informationssystem för anropsstyrd kollektivtrafik
- Medverkan vid framtagning av upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Anbudsutvärdering


Referenser
Kollektivtrafik

Uppdragsgivare
Trafikinformation
Realtid, signalprioritering
Trafikdatabaser
Särskild Kollektivtrafik
Övrigt