MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Referenser Kollektivtrafik, Trafikantinformation

BEriTek har genomfört följande uppdrag avseende Trafikantinformation inom kollektivtrafikområdet:

AB Östgötatrafiken
Trafikantinformationssystem för Norrköpings Resecentrum
- Upphandlingsunderlag
- Annonsering
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov

Nytt Trafikantinformationssystem för Linköpings Resecentrum
- Upphandlingsunderlag
- Annonsering
- Anbudsutvärdering

Akershus Fylkeskommune, Norge
Trafikantinformationssystem för Sandvika station
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Trafikantinformationssystem för Asker och Bekkestua stationer samt Vaterland bussterminal
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Trafikantinformationssystem för Ski bussterminal
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Trafikantinformationssystem för Lillestrøm bussterminal
- Upphandlingsspecifikation
- Utvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning.

Medverkan vid framtagning av informationsmaterial över buss terminaler och trafikantinformationssystem i Akershus Fylkes-kommune.

Jönköpings Länstrafik AB
Trafikantinformationssystem för Jönköpings Resecentrum
- Upphandlingsunderlag
- Annonsering
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprov

Lunds Kommun, Tekniska förvaltningen
Trafikantinformationssystem för Botulfsplatsens bussterminal
- Principförslag
- Upphandlingsunderlag
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning

Trafikantinformationssystem för bussterminal vid Universitetssjukhuset i Lund
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning

Länstrafiken Kronoberg
Medverkan vid upphandling av trafikantinformationssystem
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Anbudsutvärdering
- Leveransprovning

Skånetrafiken (Skåne län)
Trafikantinformationssystem för Södervärns bussterminal
- Teknisk specifikation till upphandlingsunderlag
- Medverkan vid anbudsutvärdering
- Medverkan vid framtagning av kontraktsunderlag

Trafikantinformationssystem för Värnhems bussterminal
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning

Trafikantinformationssystem för Gustav Adolfs torgs bussterminal

- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning

Trafikantinformationssystem för Landskrona nya station
- Upphandlingsunderlag med kravspecifikation
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning

Statens Järnvägar SJ
Trafikantinformationssystem för Lunds centralstation (Systemet delas av SJ, Länstrafiken i Malmöhus län och Tekniska förvaltningen i Lund)

- Principförslag
- Upphandlingsunderlag
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt
- Projektuppföljning
- Leveransprovning


Referenser
Kollektivtrafik

Uppdragsgivare
Trafikinformation
Realtid, signalprioritering
Trafikdatabaser
Särskild Kollektivtrafik
Övrigt