MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


Om BEriTek

Verksamheten i BEriTek Konsult AB inleddes i augusti 1997.

Erfarenheten av konsultverksamheten förvärvades dessförinnan genom 11 års konsultarbete i Unicon Data AB.

BEriTek Konsult AB drivs som ett fristående, helt leverantörsoberoende, konsultföretag. Det finns inga kommersiella eller andra kopplingar till systemleverantörer eller motsvarande.

Tidigare erfarenheter av kundrelationer är att det, förutom kunskap och kompetens, även är den personliga kontaken, mellan konsult och uppdragsgivare som betyder mycket för att lyckat samarbete och slutresultat.

Konsultprofil och referensförteckning ger en indikation på vad BEriTek Konsult AB kan erbjuda sina blivande kunder.

BEriTeks erfarenhet av offentliga upphandlingar inom applikationsområderna är stora.

Större uppdrag, med EU-annonserade upphandlingar har utförts.

Förändringar i Lagen om Offentlig Upphandling LOU följs genom abonnemang på lagtexten samt CVP-koder och blanketthantering.