MenyMeny
Om BEriTek
Konsultprofil
Ref Kollektivtrafik
Ref VA
Kontakt


KONSULTPROFIL (CV)


Person

Bo Eriksson, 490322

Grundutbildning

Civilingenjör Elektroteknik, LTH i Lund (1975)

Anställningar

LTH, avd för Elektroteknik som Forskningsassistent (1975-79)

Sydkraft AB, Datorteknik inom El & Värme, Delprojektledning kontrollsystem (1979-84)
Sydgas AB, Driftchef med ansvar för datoriserad drift & övervakning (1984-86)

Unicon Data AB, Konsult inom Energi, VA och Kollektivtrafik (1986-97)


Egen konsultverksamhet

BEriTek Konsult AB(1997-)

Applikationsområden

Vatten & Avlopp anläggningar:
- Driftdatorsystem
- Integrering mot administrativa system
- Specificering av undercentralfunktioner
- Kommunikation

Kollektivtrafik:
- Trafikantinformationssystem i terminaler
- Presentationsmedier som skyltar och monitorer
- Integrering mot trafikdatabaser
- Fordonsdatorer
- Kompletta realtidslösningar


Teknikområden

Utredningar
- Förstudier
- Principlösningar

Upphandlingsassistans
- Anbudsinfordran med Teknisk specifikation
- Anbudsutvärdering
- Kontrakt och kontraktsförhandlingar

Projektgenomförande
- Systemspecifikationsarbete
- Projektuppföljning
- Projektledning/projektledarassistans
- Granskning av projektdokument (t ex Testprocedurer)
- Leveransprov - besiktning


Exempel på genomförda uppdrag (se vidare separata referensförteckningar)


Vatten & Avlopp anläggningar:

Förstudie, upphandlingsassistans och projektgenomförande vid anskaffning av driftdatorsystem till renvattenanläggningar för Sydvatten i Malmö.

Förstudie, upphandlingsassistans och projektgenomförande vid anskaffning av driftdatorsystem till nytt avloppsreningsverk i Växjö.

Förstudie, upphandlingsassistans och projektgenomförande vid anskaffning av nytt driftdatorsystem till avloppsanläggningarna Turbinen och Sjölundaverket i Malmö.

Kollektivtrafik:

Förstudie, upphandlingsassistans, ledningsgruppsmedverkan och projektgenomförande avseende trafikantinformationssystem för Nya Knutpunkten i Helsingborg (uppdraget mot SJ) samt Nässjö, Lund och Hässleholm.

Förstudie, upphandlingsassistans och projektgenomförande avseende trafikantinformationssystem för Sandvika, Asker och Bekkestua stationer samt Oslo/Vaterland, Ski och Lilleström bussterminaler (uppdragen mot Akershus Fylkeskommune i Oslo).

Genomgång av principlösning, upphandlingsassistans och projektgenomförande avseende realtidssystem för KomFort-96 i Jönköping (uppdraget mot Jönköpings Länstrafik) samt KomFram i Linköping.

Upphandling av Trafikdatabas- och tidtabellsplaneringssystem till ÖstgötaTrafiken.

Specialitet

Medverkan i såväl mindre som större, tekniskt inriktade projekt med specificerande, rådgivande och samordnande insatser från förstudie till leveransprovat och driftklart system inom olika applikationsområden. Uppdragen inkluderar normalt utarbetande av dokument för anbudsinfordran med kravspecifikation, kontrakt och avtal, testprocedurer samt verifieringsutlåtanden.